Produits Jura Achat en ligne de produits Jura


Jura Smart Connect

Jura Smart Connect

89,00

Milk Cooler Piccolo

Milk Cooler Piccolo

182,00

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro

1235,00

Chauffe-tasses

Chauffe-tasses

215,00

Smart Connect

Smart Connect

89,00

GIGA 5

GIGA 5

3995,00

Z8

Z8

2999,00

Z6

Z6

2390,00

J6

J6

1890,00

J90

J90

1949,00

S8

S8

1699,00

E8 Chrome

E8 Chrome

1245,01

E8 Platin

E8 Platin

1195,00

E6

E6

949,00

D6

D6

799,00

A9

A9

1299,00

A7

A7

999,00

A1

A1

699,00

ENA Micro 90

ENA Micro 90

949,00

WE8

WE8

1890,02

WE6

WE6

1449,58

Chauffe-tasses Z

Chauffe-tasses Z

759,00

Tasse à lungo

Tasse à lungo

15,00

GIGA X9c Professional

GIGA X9c Professional

7247,90

GIGA X8c Professional

GIGA X8c Professional

6836,50

GIGA X7c Professional

GIGA X7c Professional

6257,90

GIGA X3c Professional

GIGA X3c Professional

4567,75

GIGA X3 Professional

GIGA X3 Professional

4295,50

X8 Platin

X8 Platin

2897,95

Jura X6 Dark Inox

Jura X6 Dark Inox

2413,95

Coffe break

Coffe break

645,00

Glass Cup Warmer

Glass Cup Warmer

1064,80

Interface MDB

Interface MDB

395,04