Koffieliefhebbers weten het, een arabica koffie is doorgaans beter dan een robusta koffie. Bij Javry, zijn al onze koffies 100% arabica single-origin. Maar wat betekent single origin in feite echt?
Ontdek al onze single-origin koffies in onze online winkel.

Definitie van single-origin

Een single-origin koffie, of koffie van oorsprong in het Frans, is een koffie die van één enkele en dezelfde geografische regio afkomstig is.

De term geografische zone is nogal vaag. Algemeen gesproken, kan men koffie als single origin bestempelen wanneer de bonen afkomstig zijn van:

  • Eén en dezelfde boerderij
  • Van meerdere boerderijen gelegen in dezelfde regio (het meest voorkomende)
  • Van meerdere boerderijen gelegen in hetzelfde land

Tot op heden is er geen enkel organisme die het gebruik van de term single origin reguleert. Daarom veroordelen sommige mensen het soms oneigenlijke gebruik van deze term voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld, een weinig scrupuleus bedrijf zou een mix van arabica en robusta koffies kunnen maken afkomstig van éénzelfde groot land en dit aanduiden als single origin).

Anderzijds, heeft een single-origin koffie het voordeel gemakkelijk traceerbaar te zijn. De consument kan dan de naam van de regio, van de stad of zelfs van de boerderij kennen waar de koffie werd geteeld. En dit is ondermeer de reden dat wij verkiezen om met single-origin koffie te werken: het is voor ons gemakkelijker om het eerlijke karakter (fairtrade) van de koffies na te gaan! (kom meer te weten over ons selectieproces van de koffie).

De types koffie van oorsprong

Wij onderscheiden 2 types van koffie van oorsprong:

  • De koffies van domeinen (estate coffees) die afkomstig zijn van hetzij eenzelfde boerderij, hetzij van meerdere boerderijen die zich ontfermen over hun koffie in dezelfde fabriek.
  • De koffies in micro loten (micro-lot coffees) die afkomstig zijn van hetzelfde veld, op dezelfde hoogte en die dezelfde dag zijn geplukt.

Is het beter dan een koffieblend?

Heel kort: niet echt. Dit hangt af van de kwaliteit van het recept (een beetje zoals het mengen van druivenvariëteiten om nieuwe wijnen te creëren). Daarentegen, maakt een single-origin koffie het mogelijk om soms heel specifieke aroma’s eigen aan een regio te herkennen.

Maar ik zal er niets meer over vertellen want deze vraag is het voorwerp van een bijkomend artikel! Één ding is wel zeker: een goede koffie maak je met een goede koffiezetapparaat! ;-)