Hoe het papierverbruik op het werk verminderen?

Na ons artikel over “hoe u uw ecologische printerpapier kiest”, hebben we besloten om de lijst te maken om uw verbruik te verminderen!

papierverbruik op het werk

Na ons artikel over hoe kiest u ecologisch papier voor uw printer, gaan we u nu een aantal tips geven om uw papierverbruik te verminderen! Hier onze 8 tips !

1. Recto-verso printen

Recto-verso printen is één van de beste oplossingen om uw papierverbruik te verminderen (en dit met toch 50%!). Echter betekent recto-verso printen dat u dikker papier moet verbruiken, want dat is beter voor dit soort print. U hebt ook een printer nodig die automatisch recto-verso kan printen, of u kan het manueel doen, maar dan moet u zich niet vergissen van zijde 😉

papier printen

2. Enkel de nuttige pagina’s printen

Wanneer men documenten print, past men meestal niet op en print men alles. In veel gevallen worden de meeste pagina’s die geprint zijn geweest niet gebruikt! Het is mogelijk om in het menu voor het printen enkel de pagina’s aan te duiden die men wenst. Deze selectie kan tijd innemen in functie van uw document, maar als u uw verbruik wil verminderen, is dit een stap die niet te verwaarlozen is!

3. Meerdere pagina’s op één zijde printen

Het is mogelijk om de grootte van de pagina’s die u wenst te printen te verminderen, en dus zo meerdere pagina’s op één bladzijde te printen. Dit kan handig zijn voor een handleiding of voor documenten van minder belang. Pas op, indien u ze veel te klein print, bestaat de kans dat u ze niet meer kan lezen!

meerdere afdrukken

4. Witte zijden opnieuw gebruiken

Soms gebruikt men enkel één zijde van het papier. In dat geval kan u de witte zijde gebruiken voor minder belangrijke prints! U kan deze zijde ook gebruiken als kladblad in de plaats van nieuw papier te gebruiken.

5. De lay-out van de pagina aanpassen om plaats te winnen

Als u een blad kan sparen door het lettertype, de lettergrootte of de oriëntatie van het blad aan te passen, dan moet u niet twijfelen om deze aanpassingen uit te voeren.

stapel papier

6. De spelling controleren om te vermijden dat het opnieuw geprint moet worden

Het kan gebeuren dat men een kleine spelfout vergeet of dat men een tipfout maakt. Vaak, wanneer men dit opmerkt, is het al te laat… Indien het document niet te belangrijk is, kan het manueel aangepast worden. Indien het een belangrijk document is, moet alles opnieuw geprint worden! Om dit soort fouten te vermijden, vergeet niet om uw tekst goed na te lezen of om gebruik te maken van een automatisch verbeteringsprogramma. U kan een aantal gratis programma’s vinden op het internet, zoals Reverso of betalende programma’s zoals Antidote.

7. Gerecycleerd papier gebruiken

U kan gerecycleerd papier gebruiken voor uw prints. Dit vermindert niet per se uw verbruik van papier, maar eerder uw verbruik van nieuw papier. U kan ook dezelfde tips als hierboven vermeld gebruiken met gerecycleerd papier!

papier recycling

8. Verkies email boven papieren post

Op de dag van vandaag zijn er nog veel organismen die gewend zijn om een serie documenten te sturen via de post (facturen, loonfiches, bestelbonnen, enz.). Meestal is het absoluut mogelijk om dit via numerieke weg te doen, of het nu via mail of via middelen zoals Doccle gebeurt.

Er bestaan veel gemakkelijke manieren om te vermijden om papier te verspillen. Dus, als u excessief verbruik wilt limiteren, deel dit artikel dan met al uw collega’s!

En, indien het nog niet het geval is, denk eraan om zakken of dozen ter beschikking te stellen aan uw werknemers voor het papier zodat deze gerecycleerd kan worden 😉